cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-cropped-9984_GracefulLife_Logo_DA_02-2-300x300-removebg-preview.png

恩康國際 l Graceful Life

 

 

 

 

 

 


季節性流感殺到!!有冇發覺多咗同事病咗?😰
阿仔阿女啲同學仔都好似病咗😷 姨媽姑姐個個趕住去打流感針💉
除咗打針仲可以做乜? 😯梗係日日食返包維他命C啦
點解維他命C可以增強抵抗力❓
維他命C有助於合成免疫球蛋白,促進抗體形成💪🏻,提升白血球吞噬能力,增強抵抗疾病和寒冷的能力,讓你的免疫功能保持最佳狀態✨。不補充足夠維他命C,免疫力就會下降,感染風險將大增📈。所以,在日常生活中,讓我們一起補充足夠的維他命C,保護自己和家人的免疫力吧!💪🏻